Skip to main content

Vaak begint het idee van een zeiloverkapping omdat u het ergens heeft gezien. Een restaurant, bij bekenden of wanneer u net terug bent van een heerlijke vakantie naar de zon. Logischerwijs bent u op internet op zoek gegaan en zo bent u op deze pagina terecht gekomen. Een volgende stap zou zijn het invullen van het contact formulier waarna wij contact opnemen. Vervolgens wordt u bij de hand genomen in het volgende stappenplan. 

  • 1. Het opvragen van foto’s van uw locatie. 

Dit geeft ons een goede indruk van de ruimte die overkapt moet worden. Hierbij geeft u ons grofweg de maatvoering zodat wij een kostenindicatie kunnen opmaken. Zodra deze naar verwachting is plannen wij een afspraak in op locatie. Dat brengt ons bij stap 2.

  • 2. Het presenteren van de ontwerpen

Wij nemen de tijd om onze ontwerpen te presenteren. Het is hierbij ook mogelijk wijzigingen op locatie aan te brengen in de schets. De doelstelling is om een ontwerp te maken dat aansluit op uw wensen en geometrisch haalbaar is. Zodra het optimale design is getekend kan de opdracht worden verstrekt. 

  • 3. De werkvoorbereiding van de eerste installatie

Uw zeiloverkapping wordt op maat gemaakt en dit kost tijd. Voorafgaand op locatie zorgen wij dat de masten op de juiste lengtes zijn en dat ook de andere bevestigingspunten in orde zijn. Zodat we de eerste installatie volledig kunnen afronden. 

  • 4. De eerste installatie + 3D meting

Met de eerste installatie bedoelen wij het plaatsen van de benodigde constructie + 3D meting van het zeildoek. Wij zijn om 9:00 op locatie en starten met het uitzetten van de besproken vorm. Vervolgens plaatsen wij de grondschroeven onder de juiste hoek en trekrichting zodat de masten geplaatst kunnen worden. Als alles is geplaatst kunnen we beginnen met de 3D meting. Wij maken hiervoor gebruik van de Hilti PLT 300 zodat elk bevestigingspunt met de laser wordt ingemeten. De uitkomst is een 3D snijplan van uw zeiloverkapping.

  • 5. Controle van de meetgegevens

De meetgegevens worden geëxporteerd naar ons tekenprogramma zodat er een kwaliteitscontrole kan plaatsvinden. Hierin wordt gekeken naar zaken als de waterafvoer, voldoende verval en de trekkrachten op de hoekpunten. Zodra dit in orde blijkt kan de engineering van uw zeildoek beginnen.

  • 6. Van een digitale 3D naar een fysieke 2D snijtafel

De 3D meetgegevens worden vervolgens uitgewerkt naar een 2D snijplan. Panelen van +/- 70 centimeter die worden gesneden met de lasermachine waarbij rekening wordt gehouden met een dubbele kromming. Voordat wij bij weer bij u op locatie zijn weten wij tot op de millimeter nauwkeurig hoe het textiel zich gaat verhouden als wij het onder spanning trekken. Een structuur die haar kracht ontleent aan de vorm, een dubbel gekromde vorm. 

  • 7. De vervaardiging van het zeildoek

De panelen worden zorgvuldig gecontroleerd op weeffouten tijdens de lichtbak-controle. Ook worden de panelen (tot soms wel veertien meter) worden over een felle lamp getrokken om te controleren of deze aan de kwaliteitseis voldoen. Daarna worden ze aan elkaar geplakt en met een dubbelzijdig zigzag-patroon aan gestikt met teflon garen. De band die als rand fungeert wordt op een vergelijkbare manier erin gestikt. Hier komt géén staal aan te pas. 

  • 8. De oplevering van uw zeiloverkapping.

Zodra de kwaliteitscontroles zijn uitgevoerd wordt er met u een afspraak gemaakt voor het hijsen. Tijdens dit bezoek hijsen wij de overkapping en wordt u verteld hoe u dit in het vervolg zelfstandig kan doen. Ja, echt waar, u kan de volledige overkapping binnen tien minuten op- en afbreken. Natuurlijk is er nog de gelegenheid om vragen te stellen voor er een laatste overdracht plaatsvindt en het project is opgeleverd. 

Zodra alle bovengenoemde stappen zijn doorlopen is het tijd om te genieten van uw eigen zeiloverkapping en kunnen we terugblikken op een prettige samenwerking. Wij hopen uw interesse te hebben gewekt en kijken uit naar uw aanvraag. Hartelijk dank voor het lezen.

Manta Roofs

Montage_zeiloverkapping_op_maat

Leave a Reply